Zespół Szkół Sportowych nr 70 im.płk Henryka Leliwy-Roycewicza

 

Nawigacja

Historia Godziny pracy specjalistów 2012/2013 Nasz patron Prawo wewnątrzszkolne Sukcesy w konkursach Zaplecze szkoły Sponsorzy Podręczniki na rok szkolny 2013/2014 Zajęcia pozalekcyjne

O szkole

Historia

Historia powstania szkoły.


           Szkołę Podstawową nr 55 oddano do użytku dnia 1.09. 1957r. Naukę w szkole rozpoczęło w 13 oddziałach 440 uczniów. Na dyrektora powołano pana Wojciecha Jackiewicza. Funkcję tę piastował do 06.01.1966 r. W tym czasie powstał hymn szkoły. Następnym dyrektorem była pani Feliksa Strzelec. Za jej kadencji Szkoła otrzymała imię Pawła Findera.  Kolejnymi dyrektorami byli pani Zofia Gering i pan Krzysztof Kawiński. Nowy rok szkolny 1975/1976 był wielkim wydarzeniem    w życiu placówki. Dnia 26 września 1975r. o godzinie 1200 na stadionie RKS "ORZEŁ" miało miejsce uroczyste nadanie szkole profilu sportowego. Utworzono dwie klasy piąte jako sportowe, do których przyjęto młodzież z dziewięciu szkół Grochowa i okolic. Patronat nad szkołą objął  RKS "ORZEŁ".
           Pierwszym dyrektorem do spraw sportu został pan Krzysztof Zimnicki. Do tradycji szkoły weszła uroczystość otwarcia roku sportowego. W roku szkolnym 1976/1977 stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Hanna Zygo, a dyrektorem do spraw sportu został pan Bolesław Wojciechowski. Od roku 1978 obowiązki dyrektora do spraw sportu pełniła pani Jadwiga Szyszko. Po ciężkiej chorobie we wrześniu 2005 r. pożegnaliśmy Ją na zawsze.
Kolejnymi dyrektorami szkoły byli pan Marek Kamiński, pani Joanna Łapińska, pani Krystyna Kaleta, a od 1.09.1990 roku do 31.08. 2005 r. funkcję tę pełniła pani Elżbieta Piechal. W tym czasie, w związku ze zmianami zachodzącymi w państwie, Dyrekcja i Rada Pedagogiczna wystąpiła o zniesienie imienia Pawła Findera.

Rozpoczęto poszukiwania kandydata  na patrona szkoły odpowiadającego następującym kryteriom:

»  sportowiec-olimpijczyk,
»  związany z Warszawą,
»  żołnierz AK-powstaniec warszawski,
»  ułan Rzeczpospolitej.

Rada Pedagogiczna - na podstawie propozycji przysłanych przez redakcję sportową Polskiego Radia i TVP dokonała wyboru pułkownika  Henryka Leliwy-Roycewicza. 29 listopada 1996 roku Szkoła Podstawowa nr 55 przyjęła imię płk H. Leliwy-Roycewicza, olimpijczyka, żołnierza AK, dowódcy Batalionu "Kiliński", człowieka, który jeszcze za życia stał się legendą.

W dniu 29 listopada obchodzimy święto szkoły.  W związku z reformą oświaty dyrekcja szkoły wystąpiła do Gminy Warszawa Centrum o powołanie Zespołu Szkół Sportowych nr 1  z siedzibą  w Warszawie przy ulicy Siennickiej 40. Rada Gminy Warszawa Centrum decyzją z dnia 21 lipca 2000 roku podjęła uchwałę o powołaniu Zespołu Szkół Sportowych, w skład którego weszły:
-  Szkoła Podstawowa Sportowa nr 55 im. płk Henryka "Leliwy" - Roycewicza
-  Gimnazjum Sportowe nr 21.

Uchwałą Rady Gminy Warszawa-Centrum nadanie imienia płk Henryka Leliwy-Roycewicza Zespołowi Szkół Sportowych Nr 1 odbyło się 28.06. 2001 roku. Uroczystość tę obchodzono w dniu święta szkoły. 31 sierpnia 2004r. uchwałą Rady Miasta st. Warszawy zmieniono numer szkoły na Zespół Szkół Sportowych Nr 70.

Od 1.09.2005 do 31.08. 2007r. obowiązki dyrektora pełniła pani Bożena Glinkowska
A od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem jest pani Barbara Mierzwa.